Røykesluttprodukter

InformasjonTilbud
Ingen produkter tilgjengelig i denne kategorien.

Røykeslutt

Fire av fem røykere i Norge angrer på at de begynte å røyke, og de fleste har forsøkt å slutte en eller flere ganger. Helsegevinsten ved røykeslutt er stor uansett hvor gammel du er, og forbedringene merkes på kroppen etter kort tid.

Med det samme du slutter begynner kroppen å reparere skadene den er påført gjennom røykingen. Etter bare to døgn blir smaks- og luktesansen bedre, etter bare to uker blir kondisen bedre og etter ett år er tilleggsrisikoen for hjerteinfarkt halvert!

Det er viktig å huske på at røykeslutt er en individuell prosess hvor hver enkelt må finne sin egen metode. Mange tror for eksempel at gradvis nedtrapping øker sjansen for å slutte, men sannheten er at utfallet av slutteforsøket etter denne metoden ikke er bedre enn ved plutselig opphør.

Det lønner seg å lage en liste over de alle de gode grunnene du kan komme på for å slutte å røyke. Den kan gi motivasjon når røyksuget blir for stort slik at du klarer å fortsette. Røykeplaster kan dessuten bidra til å dempe røyksuget.